logo

Geoturism på Gotland och i Estlands övärld

En tillfällig utställning om Östersjööarnas spännande stränder och geologi.

Gotländsk strand

Utställningen visades i Evolutionsmuseet Paleontologi under februari-maj 2012 och lever nu vidare på Internet.

Geoturism är att resa och uppleva geologiska attraktioner. Något det finns gott om i Skandinavien. Allt från spektakulära landformer skapade genom landhöjning eller jordbävningar till meteoritkratrar. Men geoturism är också resande som kännetecknas av miljömedvetna resenärer med ett intresse för att bevara miljö och kultur på resmålen.

Under en treårig satsning har Uppsala universitet i samarbete med estniska innovatörer tagit fram väl illustrerade böcker, pedagogiska videofilmer, marknadsfört naturturism i de nordiska länderna, hållit seminarium och producerat utställningar på estniska och svenska. Projektet har finansierats av Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013, ett europeiskt samarbetsprogram som finansierar projekt över nationsgränserna kring mellersta Östersjön. Målet med projektet är att öka intresset för geoturism.

Evolutionsmuseet har nöjet att i samarbete med Sebastian Willman vid Institutionen för Geovetenskapar, Paleobiologi och Heikki Bauert, NGO Geoguide Baltoscandia, Estland presentera den tillfälliga utställningen Geoturism på Gotland och i Estlands övärld.

Böcker, videofilmer, e-böcker för iPad och annan information finns att ladda ner på projektets hemsida, www.centralbalticgeotourism.eu.

Sveriges Geologiska Undersökning är Nationellt nätverk för geoturism

I Sverige finns ett ökande intresse bland olika aktörer för att kunna använda sin lokala geologi i turistsatsningar, s.k. geoturism. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) fungerar sedan 2011 som ett nationellt nätverk för geoturism. Detta vill underlätta bla. för de turistnäringar som vill satsa på geoturism.

Linda Wickström (linda.wickstrom@sgu.se) vid SGU administrerar en e-postlista där alla som är intresserade, såväl organisationer som privatpersoner, kan anmäla sig. Listan ska fungera som ett forum och en kontaktyta för alla intresserade.