logo

Darwin tänker

Darwin tänker Naturligt urval

Hur använde Charles Darwin begreppet kampen för tillvaron? Vad menade han med naturligt urval och sexuellt urval? Vad tänkte han om att det saknades fossil av mellanformer mellan olika arter?

Utställningen Darwin tänker använder citat ur Charles Darwins egna texter för att berätta om hur han såg på sin evolutionsteori.

Under de 150 år som gått sedan Darwin publicerade Om arternas uppkomst har forskningen gett oss nya kunskaper om hur evolutionen går till. Svenska forskare som arbetar med de här frågorna berättar i utställningen om hur de ser på Darwins texter i dag.

Begreppen som tas upp i utställningen är

Darwin tänker är en tvåspråkig utställning med texter på engelska och svenska. Den står uppställd i Evolutionsmuseet zoologi.