logo

Darwin tänker: ofullständiga fossilbelägg

Äpplen ofullständiga fossilbelägg

"Varför är då inte varje geologisk formation och varje lager fullt av sådana mellanformer? Geologin avslöjar sannerligen inte någon sådan oavbruten följd av organismer; och detta är kanske den mest uppenbara och den allvarligaste invändningen som kan göras mot min teori."

Charles Darwin 1859: On the Origin of Species

"Den första verkligt övertygande fossila mellanformen, urfågeln Archaeoptryx, hittades året efter att Darwin skrev dessa ord. Sedan dess har den ena upptäckten följt på den andra. Det senaste århundradets forskning har gett oss detaljerade serier av övergångsformer från primitiva reptillika djur till däggdjur, från apor till människor och på senare tid från dinosaurier till fåglar (en uppsjö av fossil, vissa mer och andra mindre fågellika än Archaeopteryx) och från fiskar till landlevande ryggradsdjur. De senare utgör mitt eget forskningsområde."

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet, mars 2009

Se mera av utställningen Darwin tänker