logo

Darwin tänker: variation

Äpplen Variation

"Kraften i urvalet, antingen det utförs av människor eller av naturen genom den kamp för tillvaron där den bäst anpassade överlever, beror helt och hållet på organismernas variation.

Utan variation kan inget åstadkommas; ytterst små individuella skillnader räcker dock till, och är förmodligen de enda skillnader som är verksamma vid uppkomsten av nya arter."

Charles Darwin 1868: Variation Under Domestication

Se mera av utställningen Darwin tänker