logo

Darwin tänker: livets träd

Träd Livets träd

"Sambandet mellan alla varelser av samma klass har ibland beskrivits som ett stort träd. Jag tror att denna liknelse i stort sett talar sanning. De gröna och spirande kvistarna får beskriva befintliga arter, och de från tidigare år får beskriva den långa följden av utdöda arter."

Charles Darwin 1859: On the Origin of Species

"Molekylära data har låter oss förverkliga Darwins vision i mycket större utsträckning än vad Darwin själv hade kunnat föreställa sig. Vi har nu en god överblick över detta enda, universella livets träd och över många av trädets "finare" grenar. Det gäller framför allt för eukaryoter. För arkéer och bakterier är bilden långt mera komplicerad, vilket gör dem ännu intressantare."

Sandra Baldauf, professor i systematisk biologi vid Uppsala universitet, februari 2009

Se mera av utställningen Darwin tänker