logo

Darwin tänker: kampen för tillvaron

Fiskar Kampen för tillvaron

"Jag vill påpeka att jag använder termen kampen för tillvaron i vid och metaforisk bemärkelse, som omfattar varelsernas beroende av varandra, och (vilket är viktigare) inte bara individens liv utan dess framgång med att producera avkomma.

I en tid av knapphet kan man verkligen säga att två hunddjur kämpar mot varandra om vem som ska få mat och överleva. Men en växt i utkanten av en öken sägs kämpa för livet mot torkan, fast det skulle vara mer korrekt att säga att den är beroende av fukt."

Charles Darwin 1859: On the Origin of Species

Se mera av utställningen Darwin tänker