logo

Darwin tänker: sexuellt urval

Älghorn Sexuellt urval

"Sexuellt urval beror på vissa individers framgångar framför andra av samma kön när det gäller att föra arten vidare; medan naturligt urval beror på framgången hos båda könen i alla åldrar, i förhållande till de allmänna livsvillkoren."

Charles Darwin 1871: The Descent of Man

"Det här är en välformulerad definition av skillnaden mellan sexuellt och naturligt urval som används än i dag. Vi skulle inte säga "föra arten vidare " eftersom det antyder ett urval på artnivå. I dag fokuserar vi i stället på urval på individnivå (det vill säga individers framgång i att föra sina gener vidare i konkurrens om partners eller i kamp för tillvaron). Ibland ligger fokus till och med på gennivå, eftersom vissa genetiska element kan föröka sig själva på bekostnad av andra gener i genomet."

Anna Qvarnström, forskare i zooekologi vid Uppsala universitet, februari 2009

Se mera av utställningen Darwin tänker