logo

Darwin tänker: naturligt urval

Blå giraff Naturligt urval

"Jag har benämnt denna princip, genom vilken varje liten variation som är till nytta bevaras, med termen naturligt urval, för att betona dess förhållande till människans förmåga att göra urval."

Charles Darwin 1859: On the Origin of Species

"Tack vare Darwins unika insikt om den evolutionära processen blev den biologiska mångfalden plötsligt begriplig."

Mats Björklund, professor i zooekologi vid Uppsala universitet, mars 2009

Se mera av utställningen Darwin tänker