logo

Tidspromenaden: jordens och livets historia på 180 steg

Tidspromenaden är en övning som hjälper oss att förstå tidsrymderna i jordens och livets historia. Den är tänkt att användas utomhus – på skolgården, fotbollsplanen eller någon annan lämplig plats.

Vi har valt ut 10 nyckelhändelser som speglar stora geologiska och biologiska tilldragelser. För varje händelse finns en skylt som talar om hur länge sedan det var, uttryckt i år och i steg längs en tänkt tidslinje. Eleverna får placera ut skyltarna längs linjen. Jordens uppkomst ligger 180 steg bort, men det är bara 16 steg sedan de första ryggradsdjuren gick upp på land. Vår egen art har bara funnits i 2 mm – ett litet myrsteg.

Tidspromenaden tar ungefär 20-30 minuter att genomföra. Eleverna kan med fördel ha läst in sig lite på ämnet innan man gör övningen.

Gör så här

Skriv ut de tio skyltarna på A3-papper. Plastlaminera dem och montera dem på käppar som kan köras ner i jorden. Skriv också ut vår handledning.

Dela upp deltagarna i tio grupper som får var sin skylt. Låt en grupp i taget stega upp avståndet för sin skylt, sätta den i marken och springa tillbaka till de andra. Berätta lite kort om varje nyckelhändelse innan varje grupp får gå i väg. Under tiden kan läraren också prata om just denna tilldragelse med gruppen som är kvar. För varje händelse har vi angett några stödord som ni kan använda för att söka efter mera information.


Tidspromenaden
Ladda ner tidspromenaden

Skyltar att skriva ut
Handledning att skriva ut

Tidspromenaden är utvecklad av Karolina Larsson, Jan Ove Ebbestad och Monika Myrdal för Evolutionsmuseet. Javier Herbozo har gjort illustrationerna.

Vill du ha mera?

Mer detaljerad information om jordens och livets historia finns i tidslådan, som du kan köpa till din skola.

Mera för skolan på Evolutionsmuseet