logo

Evolution och leranimation

I samarbete med Uppsala Konstmuseum har Evolutionsmuseet sedan 2013 ingått i ett skapande skola-projekt för att fördjupa skolbarns kunskap om evolution. Olika skolor har gått med i projektet och kommit till Evolutionsmuseet för att lära sig om utveckling av nya arter och förändring över tid. Efter att de varit på museet har de fått lära sig om leranimation från konstnären och pedagogen Moa Lönn och sedan gjort egna filmer.

SKAPANDE SKOLA: Evolutionsmuseet från Moa LönnVimeo.

Klasser från årskurs tre och uppåt har delats in i fyra grupper per klass. Grupperna har fått varsin visning som behandlat evolution utifrån olika områden. De fyra visningarna har handlat om:

Lägre årskurser delades in i två grupper per klass. De två gruppernas visningar har handlat om:

Här visar vi filmer från Bergaskolan. Eleverna som gjort filmerna är i åldern förskola till och med årskurs sex. Se om du kan upptäcka vilken film som handlar om vad!