logo

Uppsaladinosaurie har fått hjärnan undersökt

En 85 miljoner år gammal skalle av anknäbbsdinosaurien Tanius sinensis från Evolutionsmuseets samlingar blev på torsdagskvällen den 24 mars undersökt med Akademiska sjukhusets CT-scanner. Dinosaurieforskaren Martin Kundrat vid professor Per Ahlbergs grupp, institutionen för evolution och utvecklingsbiologi, Uppsala universitet, leder arbetet.

Fossil och rekonstruktion av Tanius huvud

Exemplaret av Tanius I Uppsala är det enda i sitt slag i världen. Fossilet är också mycket välbevarat, så att skallen med håligheten efter hjärnan framstår tredimensionellt. För första gången används CT-scanning och 3D-teknik för att rekonstruera hjärnan på denna unika uppsaladinosaurie.

Hålrummet i skallen speglar ofta väl hjärnans form. Olika delar av hjärnan har olika storlek beroende på vilka funktioner som var välutvecklade eller viktiga hos djuret. Genom att studera skallar hos dinosauriernas nutida släktingar (fåglar, krokodiler) kan forskarna få ledtrådar om vilka sinnen eller beteenden som har samband med specifika utbuktningar. Således är till exempel hjärnans syncentrum ofta stort hos djur som har bra syn.

Tanius huvud och hals. Den blå färgen visar vilka ben som finns bevarade på Evolutionsmuseet.

Tanius tillhör anknäbbsdinosaurierna. De var avancerade djur med bra luktsinne, och kunde troligen kommunicera med lågfrekvent ljud som elefanter gör idag. Undersökningen av hjärnan kan ge svar på hur välutvecklade dessa funktioner var och vilka sinnen som var viktiga i dinosauriens dagliga liv.

Tanius-skallen kom till Uppsala från Kina på 1920-talet, och är en del av Kina-samlingen vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.


Tanius sinensis
Bilden ovan visar en rekonstruktion av Tanius. Den blå färgen visar de skelettdelar som finns bevarade på Evolutionsmuseet. Klicka på bilden för en förstoring.
Bilder från CT-scanningen
Tanius sinensis