logo

Ett tempel åt fossilen

Det paleontologiska museet på Norbyvägen 22 byggdes speciellt för att ställa ut och studera Kina-fossilen, och samlingen utgör den historiska och vetenskapliga basen för de paleontologiska samlingarna vid Uppsala universitet. Museets grundare var Carl Wiman, den ledande svenska paleontologen på den tiden. Wiman (1867-1944) blev tidigt engagerad i arbetet med de paleontologiska samlingarna vid Geologiska institutionen. 1896 blev han Sveriges första docent inom historisk geologi och paleontologi och fick 1911 egen professur. 1922 ändrades denna till en professur i historisk geologi och paleontologi.

Hans mål var att göra paleontologin i Uppsala till ett självständigt universitetsämne, vilket lyckades 1924. 1929 beslutar Riksdagen att anslå 791 000 kr till uppbyggnaden av en paleontologisk institution med tillhörande museum i Uppsala. 1932 invigdes byggnaden, samma år som Wiman blev pensionär. Wimans princip var att skaffa förstklassigt äkta material och inga gipsavgjutningar. Han lyckades med detta genom inköp av unika vertebratfossil från USA, Tyskland och England, och främst genom Kinaäventyret.

Wiman var också ledande i den vetenskapliga beskrivning av Kina-materialet, där ett stort antal publikationer av Wiman, Zdansky, Bohlin och många andra publicerades under främst 1920- och 30-talen.

Kinaäventyret
Härifrån kommer Kinasamlingarna
Otto Zdansky i Kina
Kinalådorna
Urklipp från Upsala Nya Tidning När planerna på det nya paleontologiska museet presenterades beskrev Upsala Nya Tidning det som "ett de fossila djurens eget tempel". Klicka på bilden ovan för en förstoring.