logo

En ny tand från pekingmänniskan

Den 21 mars 2011 hittade Martin Kundrat från Ahlberg Lab vid Uppsala universitet en fossil människotand i material från Zhoukoudian, väster om Beijing. Både i vetenskapligt och historiskt sammanhang var det en viktig upptäckt.

I Zhoukoudian finns en legendarisk paleontologisk lokal, det så kallade Drakbensberget. Det är en serie grottor fulla med fossil av ryggradsdjur från en lång tidsperiod. Platsen står idag på världsarvslistan.

Här fann Uppsalapaleontologen Otto Zdansky år 1921 en kindtand från en tidig människa. Det var det allra första fyndet av den så kallade pekingmänniskan, Homo erectus.

Insamlingen vid Zhoukoudian var en del i ett kinesisk-svenskt samarbete under ledning av geologen Johan Gunnar Andersson. Fossilen skickades till professor Carl Wiman vid Uppsala universitet för att undersökas och beskrivas av honom och hans samarbetspartners. I detta material hittade och beskrev Otto Zdansky slutligen tre tänder från pekingmänniskan.

Mellan 1928 och 1937 gjordes rika fossilfynd av pekingmänniskan (mer än 40 individer) inklusive 5 skallar. Succén vändes till en av paleoantropologins största förluster 1941 när hela samlingen försvann i andra världskrigets kaos innan den hann skickas i säkert förvar i USA.

Av det ursprungliga materialet återstod bara 3 tänder i Uppsala.

2011, efter nästa 60 år, blev Martin Kundrat och museiintendent Jan Ove R. Ebbestad nyfikna på innehållet i de ca 40 packlårar som fanns kvar från insamlingen på 20-talet, och som nu förvarades i en källare vid Evolutionsbiologiskt centrum. Lådorna flyttades till Evolutionsmuseet för att öppnas. Tre av lådorna var märkta ZKD, akronym för Zhokoudian, och dessa undersöktes först. I en av dem gjorde Martin Kundrat sin häpnadsväckande och historiska upptäckt.

Tanden var inlindat i tunt papper och var i 13 fragment, men professor Liu Wu från Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) i Beijing kunde bekräfta att detta var den övre högra hörntanden av en individ av pekingmänniskan.

Tänderna i Evolutionsmuseets samlingar är de fyra första exemplaren som hittades av pekingmänniskan och de enda bevarade resterna från de ursprungliga och historiskt viktiga insamlingarna från Zhoukoudian.

Museets konservator Pär Eriksson sammanfogade tanden som har studerats av docent Martin Kundrat och professor Per Ahlberg (båda Ahlberg Lab, Uppsala universitet), och professor Liu Wu och professor Tong Haowen (IVPP). Fynden publicerades i tidsskriften Acta Anthropologica Sinica.

Referens
Kundrat, M., Wu L., Ebbestad, J.O.R., Ahlberg, P. & Haowen T. 2015: New Tooth of Peking Man Recognized in Museum at Uppsala University. Acta Anthropologica Sinica 34, 131136.


Hörntand av en pekingmänniska

Den nya tanden sedd från olika vinklar, en övre höger hörntand från en pekingmänniska, upptäckt 2011 i Evolutionsmuseets samlingar.

Den nyupptäckta tanden

Tanden upptäckt av Martin Kundrat. A, B. Tanden när den hittades. C. Närbild på kronan. D. Alla delar dokumenterades innan de blev sammanfogade.

Tre tänder av pekingmänniskor

De tre ursprungliga tänderna, upptäckta och beskrivna av Otto Zdansky.

De kinesiska och svenska forskarna bakom fyndet

Medlemmarna i Ahlberg Lab och IVPP direkt efter att tandens identitet är bekräftad. Från vänster till höger, professor Lu Wu, professor Tong Haowen, professor Per Ahlberg, docent Martin Kundrat.