logo

Lådor med fossil från 1920-talets Kina innehöll ovärderliga skatter

Carl Wiman bland lådorna med kinesiska fossil

40 lådor med fossil från 1920-talets Kina har förvarats oöppnade på Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet. Lådorna utgjorde en del av totalt 600 lådor med material som främst samlades in av Otto Zdansky (länk) och skickades till museets grundare professor Carl Wiman (länk). I mars 2011 började museet i samarbete med Martin Kundrat vid institutionen för Organismbiologi vid Uppsala universitet arbetet med att öppna lådorna, som varit orörda i 90 år. Fossila skatter i form av mycket fint bevarat materialet kom fram.

Kinaäventyret
Härifrån kommer Kinasamlingarna
Otto Zdansky i Kina
Ett tempel åt fossilen
Bilder från lådöppningen
Lådöppning!