logo

Samlingar

Evolutionsmuseet vårdar och visar Uppsala universitets samlingar av växter, djur, fossil och mineral. Här finns naturens mångfald samlad sedan 1600-talet, för forskning, utbildning och förundran! Vi har mer än fem miljoner föremål i våra samlingar.

Botanik

Evolutionsmuseets botaniska samlingar går tillbaka till 1785 då Carl Peter Thunberg utsågs till professor vid Uppsala universitets. Thunbergs omfattande herbarium från Sydafrika, Ceylon, Java och Japan utgör tillsammans med Joachim Bursers Hortus Siccus några av våra mest värdefulla samlingar.

Herbariet innehåller nu omkring 3,1 miljoner föremål (1 920 000 kärlväxter, 250 000 mossor, 80 000 alger, 360 000 svampar och 510 000 lavar).

Viktiga samlingar: Joachim Burser, Olov Celsius, Carl Petter Thunberg, Erik Acharius, Göran Wahlenberg, Elias Fries, Thore Magnus Fries, Robert Fries, Thore C.E. Fries, F.R. Kjellman, H.W. Arnell, C. Skottsberg, Harry Smith, S. Arnell, J.A. Nannfeldt, Carl G. Alm, Seth Lundell, A.H. Magnusson, Gunnar Degelius, Rolf Santesson, Olle Mårtensson, Lennart Holm, Kerstin Holm och Olov Hedberg.

Celsius Flora Uplandica

Mineralogi

Evolutionsmuseets mineralsamling går tillbaka till 1750, när Johann Gottschalk Wallerius blev den första professorn i kemi som installerades vid Uppsala universitet. Svensk mineralogi var framstående under 1700-talet och berömda mineraloger och kemister publicerade flera banbrytande arbeten. Till de viktigaste hör Bromell (1730), Wallerius (1747), Cronstedt (1758), Linné (1768) och Bergman (1782). Samlingarna på Evolutionsmuseet är rikt på material med koppling till dessa forskare.

Samlingarna består av mellan 35 000 och 40 000 föremål. Omkring 30 000 föremål katalogiserades på 1920-talet i samband med att mineralsamlingen ordnades enligt Danas system, som var modernt på den tiden. Det som återstår är en blandning av äldre och nyare samlingar av mineral, bergarter och meteoriter. Mineralsamlingen håller nu på att flyttas om och organiseras efter de äldre katalogerna för att understryka samlingens historiska betydelse.

Museet har också en liten samling kristallmodeller tillverkade av Tidström som antas vara de äldsta som finns, tidigare än modeller gjorda av Werner, Romé de l’Isle och Haüy.

Viktiga samlingar: Magnus Bromell, Anton von Svab, Anders Philip Tidström, Torbern Bergman, Johan Afzelius, kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, kung Gustav III, Erik Thomas Svedenstjerna, Kungl. Vetenskaps-Societeten.

Paleontologi

Kinaäventyret. Den största och finaste samlingen kinesiska ryggradsdjursfossil utanför Kina finns på Evolutionsmuseet i Uppsala.

Dödsstrålar på museet eller hur man röntgar en mosasaurie

Uppsaladinosaurie har fått hjärnan undersökt. Kraniet av Tanius sinensis undersöktes med skiktröntgen på Akademiska sjukhuset.

Unikt dinosaurieskelett kopieras. Världens enda exemplar av den långhalsade dinosaurien Euhelopus zdanskyi finns på Evolutionsmuseet. Läs om arbetet med att gjuta av och restaurera skelettet.

Zoologi

Typkataloger

Här kan du ladda ner kataloger över typmaterialet i Evolutionsmuseet Zoologi (i pdf-format).

Sök i våra databaser
Lån till forskare

Forskare kan låna museiföremål för vetenskapliga studier. Läs mera om villkoren och hur du ansöker om lån (på engelska).

hörntand av pekingmänniska

Ett unikt fynd: en hörntand av pekingmänniskan, Homo erectus, upptäcktes i en låda med kinesiska fossil på Evolutionsmuseet.

Se föremål ur samlingarna
Cowralepis

Cowralepis, en australisk pansarhaj