logo

Tjäder, vår största hönsfågel

Tjäder (Tetrao urogallus) är en stor och tung hönsfågel som lever i skogen. Den äter knoppar, frön, bär och barr, även insektslarver står på menyn.

Tidigt på våren samlas tjädertupparna för att spela, de visar upp sig genom att spänna ut stjärtfjädrarna som en solfjäder och släpa vingarna i marken. Samtidigt har de ett väldigt speciellt läte som består av olika karaktäristiska ljud. Hanen som spelar bäst får para sig med flest honor.

I Sverige kan man hitta tjäder från Skåne till Lappland och det är den största hönsfågeln i Sverige. Tjädern och andra hönsfåglar kan du hitta på Evolutionsmuseet Zoologi.

Se fler museiföremål från Evolutionsmuseet


Tjäder