logo

Thunbergs potatis

På det här herbariearket från Linnélärjungen Carl Peter Thunbergs herbarium finns en pressad potatisplanta, Solanum tuberosum. På baksidan av arket står orden cult. in Horto Tunabergensi, Thunberg. Det betyder att Thunberg själv odlade den i sin trädgård i Tunaberg i Gamla Uppsala någon gång i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

Den här plantans DNA har undersökts av forskare som var intresserade av den odlade potatisens ursprung. De fann att man på 1700-talet odlade två potatistyper i Europa, en höglandstyp från Anderna och en låglandstyp från södra Chile. Numera odlas bara låglandssorten.

Den första potatisen i Uppsala odlades i Olof Rudbecks trädgård redan på 1650-talet. Thunbergs potatis förvaras i praktrummet på Evolutionsmuseet Botanik.

Läs mera om studien.

Se fler museiföremål från Evolutionsmuseet


Thunbergs potatis

Klicka på bilden för en förstoring