logo

Klotgranit

Klotgranit är en bergart som har en vanlig granitisk sammansättning men ett ovanligt utseende. Klotgraniten tros ha bildats då två bergartssmältor (magmor) har förenats, men inte kunnat blandas med varandra innan de stelnat. Vad vi ser är den mörkare magman som delats upp i droppar omgiven av den ljusare magman. Det kan liknas vid att försöka blanda olja och vatten.

Detta block av klotgranit kommer troligtvis från Slättemossa i Småland och du kan se det i trapphuset på Evolutionsmuseet Paleontologi.

Se fler museiföremål från Evolutionsmuseet


Klotgranit

Klicka på bilden för en förstoring