logo

Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

När man vill bevara en fågel i vetenskapligt syfte är det inte nödvändigt att montera den sittande på en gren med den rätta, naturliga kroppshållningen. Oftast nöjer man sig med att skinnlägga fågeln. Det innebär att man tar hand om skinnet, gnider in det med salt och monterar det på en enkel, nästan spolformad stomme. Ibland låter man en pinne sticka ut vid fågelns stjärt som man kan hålla i när man hanterar fågelskinnet. Sådana fågelskinn kan förvaras i utdragslådor i museets magasin. Då är de väl bevarade och tar lite plats.

Det här fågelskinnet kommer från en vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos. På etiketten står det "skjuten på Kolmården Augusti 1863". I slutet av 1800-talet fanns den vitryggiga hackspetten i större delen av Sverige, men numera är den mycket sällsynt. De få exemplar som finns kvar lever mest i Värmland och vid nedre Dalälven, där det finns områden med gott om gamla träd och död ved.

Hackspetten finns i magasinet i Evolutionsmuseet Zoologi.

Se fler museiföremål från Evolutionsmuseet


Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

Klicka på bilden för en förstoring