logo

Codonopsis thalictrifolia, herbariearket som överlevde bombningen av London.

Det här herbariearket ser konstigt ut. Det ursprungliga arket är trasigt och missfärgat. Växten har klippts ut och klistrats upp på ett nyare ark.

En påklistrad etikett förklarar kortfattat vad som har hänt: "Sheet damaged by enemy action at British Museum (Natural History) on 10 September, 1940"

I september 1940 träffades det naturhistoriska museet i London av tyska bomber. Den botaniska avdelningen skadades svårt av bränder och av höstregnen som trängde in i den trasiga byggnaden. Sammanlagt föll 28 bomber på och kring museet. Att så mycket av samlingarna finns kvar beror på att de hade evakuerats ut på landet vid krigets början.

Vårt herbarieark hör till de museiföremål som skadades av bomberna utan att förstöras helt. Efteråt reparerades det och hamnade så småningom på Evolutionsmuseet i Uppsala, antagligen som en del i museernas bytesverksamhet.

Växten är en Codonopsis thalictrifolia, en medlem av familjen Campanulaceae (klockväxter). Blommorna är stora, ljusblå och klockformade. Den växer vild i Kina och Tibet, och ibland odlas den i svenska trädgårdar.

Se fler museiföremål från Evolutionsmuseet


Codonopsis thalictrifolia

Klicka på bilden för en förstoring