logo

Meteoriten Allende

Bilden visar en sågad yta av Allende, en meteorit som föll i Mexiko 1969 (skalan är i cm).

Allendemeteoriten är en så kallad kolhaltig kondrit (på engelska: carbonaceous chondrite). Kondriter har fått sitt namn för att de innehåller kondruler, runda inneslutningar som man ser tydligt på bilden. Kondruler finns bara i meteoriter och inte i stenar från jorden.

Det absolut häftigaste med Allende är de vita korn och ansamlingar av kalk-aluminium-mineral som man också ser på bilden. Meteoritforskarna kallar dem bara CAI (Calcium-Aluminium-rich Inclusions).

CAI är det äldsta daterade materialet från vårt solsystem - 4567 miljoner år! Det är 27 miljoner år äldre än jorden.

Se fler museiföremål från Evolutionsmuseet


Meteoriten Allende

Klicka på bilden för en förstoring