logo

Euhelopus-skelettet i Uppsala

I Uppsala finns ett näst intill komplett skelett av en kinesisk långhalsad dinosaurie, en ödlefot eller sauropod. Skelettet kom till Uppsala på 1920-talet och är unikt på flera sätt.

Att kinesiska fossil övertaget finns i Uppsala är speciellt, men det unika med Euhelopus zdanskyi är att detta skelett är det enda i hela världen av denna art. Därtill är skelettet osedvanligt komplett - bara svansen, nästan alla revben och några fotben saknas. Bland sauropodfossil är det oerhörd sällsynt med så kompletta fossil, där även skallen finns med. Skallen består av tunna benbitar och de bevaras mycket, mycket sällan.

Skelett A, B och C

Carl Wiman skickade bland annat geologen Otto Zdansky till Kina för att gräva fram fler fossil. 1923 åkte Zdansky till Mengyindalen i centrala Shandongprovincen i nordöstra Kina. I lager från perioden tidig krita (cirka 130112 miljoner år sedan) hittade han Euhelopus-materialet, men han hann inte gräva ut lokalerna ordentlig. Vad Zdansky skickade hem var således skelettdelar från två djur. Huvudet med nacken, delar av ryggraden, ett revben, och vänster lårben kommer från ett djur exemplar a, som det har kallats. Mer av en ryggrad, höftben och höger fot kommer från ett annat djur, exemplar b. Alla dessa delar grävdes fram 1923 av Otto Zdansky, från två närliggande lokaler i Mengyindalen.

Exemplar a och b finns i Uppsala. Men flera delar av Euhelopus än dessa finns beskrivna. 1935 grävdes del av ryggraden samt vänster skulderblad och överarmsben ut från lokalen där Zdansky hittade exemplar a. Var dessa delar finns idag vet man inte, men de har kallats exemplar c.

Skelettets uppbyggnad

Euhelopus har sjutton nackkotor på sin nästan fyra meter långa hals. Ryggen är nästan 1,7 meter lång och består av tretton ryggkotor och sex sammanfogade kotor i höftregionen. Delar från svansen saknas helt, men uppskattningsvis var den ungefär lika lång som halsen. Euhelopus hade en total längd på ungefär tio till tolv meter, och var två och en halv meter hög vid bakre höften. Frambenen från exemplar c visar att fram- och bakbenen var nästan lika långa. Till skillnad från många andra sauropoder, som bara hade tänder längst fram i käken, hade Euhelopus spatelformade tänder längs hela käken.

Carl Wiman (1929) konstruerade Euhelopus med en girafflik hals. På den fossila halsen synes en tydig kurva mellan övergången ryggrad-hals, men idag vet man att den inte är naturlig. När djuret dog, böjdes halsen onaturligt kraftig bakåt när likstelheten satte in. I verkligheten var nacken hos Euhelopus näst intill rak.


Euhelopus zdanskyi
Snabbfakta
Namn: Euhelopus zdanskyi, "Zdanskys äkta träskfot"
Namnets historia: Carl Wiman beskrev dinosaurien 1929 och gav den namnet Helopus - "träskfot". Men det namnet var redan upptaget, och 1956 ändrade därför paleontologen Romer namnet till Euhelopus - "äkta träskfot".
Fyndplats: nordöstra Kina
Tidsperiod: tidig krita (cirka 130-112 miljoner år sedan)
Längd: 10 till 12 meter
Höjd: 2,5 meter vid bakre höften
Vikt: osäkert, mellan 5 och 10 ton
Föda: växter
Rekonstruktioner

Rekonstruktion av Euhelopus zdanskyi efter skelett a, b och c (av Jan Ove Ebbestad).

Otto Zdansky
Läs mera om Uppsalapaleontologen som hittade Euhelopus zdanskyi