logo

Flora Uplandica,
Olof Celsius växtsamling

När Linné på våren 1729 besökte Rudbecks botaniska trädgård hade han turen att möta Olof Celsius (1670-1756). Vid sidan av sin prästgärning hade Celsius ett brinnande intresse för botanik och Celsius förstod ganska snart att det var en speciell yngling han mött. Linné fick förmånen att nyttja Celsius omfattande bibliotek och växtsamling och snart kom de båda att tillsammans göra botaniska utflykter i Uppland.

Celsius samlade sina växter i ett bokliknande verk som han kallade Flora Uplandica. Arbetet inleddes redan på 1690-talet och slutfördes 1730 med bl. a. material som Celsius och Linné samlat på gemensamma exkursioner i Uppland. En uppsättning om sex volymer med totalt 711 ark finns vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Flera av arken har påskrifter av Linné. Genom att Linné arbetade med växtsamlingen betraktas den som ett viktigt orginalmaterial till Linnés Species Plantarum.

En andra uppsättning av Flora Uplandica, som skänktes till Drottning Ulrika Eleonora, finns nu på Naturhistoriska riksmuseet.


Olof Celsius
Katalog över Flora Uplandica