logo

Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia

Bokens framsida

Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia är en checklista över lavar och lichenicola svampar i Sverige, Norge och Finland. Den innehåller uppgifter om aktuella namn, synonymer, habitat och utbredning. Boken är normgivande för namngivningen av de här artgrupperna. Den har kommit ut i tre tryckta upplagor. De första två upplagorna av boken skrevs av Rolf Santesson och gavs ut 1984 och 1993. Den senaste tryckta versionen gavs ut 2004 av Rolf Santesson, Roland Moberg, Anders Nordin, Tor Tønsberg och Orvo Vitikainen.

Köpa boken
Boken kan beställas genom Svenska Botaniska Föreningen.
Senaste versionen
En uppdaterad version av checklistan finns i elektroniskt format.