logo

Spikklubbor och änglatrumpeter i taxonomens trädgård

Röd änglatrumpet, Brugmansia sanguinea

Det kan vara svårt att avgöra vad som är en art. Jan Eriksson på Evolutionsmuseet studerar avgränsningarna mellan olika arter av spikklubbor och änglatrumpeter.

Vissa forskare hävdar att mexikansk spikklubba (Datura inoxia) egentligen är flera arter. De pekar på små skillnader i bladens form, fruktskaftens längd och stjälkarnas behåring. Andra forskare menar att det rör sig om normala variationer mellan exemplar av samma art.

Jan Eriksson odlar spikklubbor för att kunna studera dem på nära håll och reda ut deras taxonomi (indelning i arter). Han drar upp sina plantor från frön som kommer från botaniska trädgårdar runt om i världen. När de växer sida vid sida i samma odlingsbädd kan han jämföra dem och se om det finns några skillnader. Han mäter plantorna noggrant och noterar detaljer i utseendet. Så snart frukterna är mogna pressar han växterna och sparar dem i herbariet, så att andra forskare kan studera dem i framtiden.

Mexikansk spikklubba, Datura inoxia

Under sommaren 2011 har Jan Eriksson odlat 10 exemplar av mexikansk spikklubba och 10 av indisk spikklubba (Datura metel). Han kommer att fortsätta att gå igenom resten av släktet Datura så snart han får tag på frön av de andra arterna. När han har bearbetat sina mätdata statistiskt kommer han att kunna ge ett bättre svar på frågan om spikklubbornas taxonomi.

I andra krukor växer olika arter av släktet Brugmansia, änglatrumpeter. Det är vanligt att odla trädgårdshybrider av änglatrumpet i krukor i uterum, men Jan Eriksson intresserar sig bara för de rena arterna. Han låter sina plantor gå i frukt för att kunna beskriva och avbilda frukterna. Det här är forskning som tar tid. Från att Jan Eriksson sår fröna tar det 18 till 20 månader innan de nya plantorna blommar. Eftersom de flesta änglatrumpeter är självsterila måste han ha minst två exemplar av varje art.

Frukt av mexikansk spikklubba

Spikklubbor och änglatrumpeter hör till familjen potatisväxter. Båda har slående vackra, trumpetformade blommor som doftar starkt om kvällen och lockar till sig nattfjärilar. Änglatrumpeternas blommor hänger ned medan spikklubborna vänder sina uppåt. Spikklubborna har fått namn efter sina stora, taggiga frukter. Från början växte de vilda i norra Sydamerika och södra Nordamerika, men de har spritt sig från trädgårdar och finns naturaliserade i stora delar av världen. En art av spikklubba (D. stramonium) växer som ogräs i Sverige.