logo

Santesson's Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi

Rolf Santessons checklista över lavar och lavparasiter i Sverige, Norge och Finland har gjorts om till en databas som uppdateras kontinuerligt.

Sök i databasen


Bidra med kunskap
Har du kunskaper om lavar och deras utbredning som inte finns med i checklistan? Har du upptäckt något fel i listan? Skicka gärna in dina korrigeringar till Evolutionsmuseet, tillsammans med ditt namn och kontaktuppgifter. Dina ändringar kan tas med i nästa version.
Tidigare versioner
Läs mera om de tidigare, tryckta upplagorna.